Dynamika - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dynamika

Ćwiczenia

D1 Rozkład siły na składowe

Siła wypadkowa to suma dwóch lub więcej składowych. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wypadkowej dwóch sił uzyskanych z rozłożenia ciężaru podwieszanej masy i porównianie jej z wyjściowym ciężarem

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D2 Razkład siły na skadowe (równia)

Siłę można rozłożyć na dwóch lub więcej składowych. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie składowej ciężaru stycznej do równi i porównianie jej z warością teoretyczną.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia


D3 II Zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki przedstawia związek pomiędzy siłą a przyśpieszeniem ciała i jego masą. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyśpieszenia ruchu wózka na torze powietrznym poprzez pomiar pokonanej drogi i czasu jej przebycia.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D4 Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa to siła niezbędna do utrzymania obiektu na torze kołowym, powoduje ona zmianę kierunku wektora prędkości ciała. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie siły dośrodkowej działającej na kulkę na wirownicy oraz porównanie jej z wskazaniami dymamometru.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D5 Zasada zachowania pędu

 

D6 Energia mechamiczna

 

D7 Moduł Younga

Moduł Younga charakteryzuje własności sprężyste materiału, zależy od sieci krystalicznej materiału. Celem ćwiczenia jest wyznaczenier modułu Younga stalowej struny.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D8 Współczynnik sprężystości

Współczynnik sprężystości sprężyna to wielkość charakterystyczna, zależna od ilości jej zwojów, promienia nawinięcia, sieci krystalicznej materiału. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika sprężystości rozciąganej sprężyny.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D9 Gęstość ciał stałych

Gęstość to wielkość fizyczna określająca masę substancji zawartej w jednostce objętości. Pomiar polega na wyznaczeniu gęstości ciała stałego w oparciu o jego ciężar w powietrzu i wodzie.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D10 III Zasada dynamiki

III zasada dynamiki przewiduje wartość sił wzajemnego oddziaływania. Ćwiczenie polega na sprawdzeniu III zasady dynamiki poprzez pomiar sił wzajemnego oddziaływania cieszy i zanurzonej w niej metalowyej bryły (siły wyporu).

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D11 Tarcie

Siła tarcia to siła wzajemnego oddziaływania powierzchni, zależna od ich struktury. Celem ćwiczenia jest pomiar współczynnika tarcia statycznego pomiędzy dwoma płaskimi powierzchniami.

Przykładowa instrukcja do ćwiczeni
a

D12 Przeciążenie

W układach poruszający się z przyśpieszeniem (układach nieinercialnych) aby były spełnione zasady dynamiki należy dodatkowo uwzględnić działanie siły bezwładności. Celem ćwiczenia jest pomiar siły działającej na skoczka na linie oraz określenie jego przeciążenia.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

D13 Zderzenie sprężyste

W zderzeniach sprężystych spełnione są zasady zachowania pędu i energii. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie spełnienia zasad zachowania pędu i energii.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego