Fale - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fale

Ćwiczenia

F1 Instrumenty muzyczne

Dźwięki uzyskiwane z instrumentów związane są z możliwymi do wzbudzenia w nich falami stojącymi. Ćwiczenie polega na określeniu tonu podstawowego i harmonicznych w dźwięku uzyskiwanym z kamertonu oraz powiązanie ich z możliwymi do wzbudzenia falami stojącymi.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F2 Fala biegnąca (predkość dzwięku)

Fala akustyczna to rozchodzące się zaburzenie ciśnienia, odległość dwóch miejsc w tej samej fazie (wychyleniu) to długość fali. Celem ćwiczenia jest określenie długości fali i obliczenie prędkości dźwięku w powietrzu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F3 Fala stojąca (predkość dzwięku)

Fala stojąca to skutek interferencji dwóch fal biegnących z przeciwnych kierunków, wynikiem jest powstawanie węzłów i strzałek. Celem doświadczenia jest pomiar odległości węzłów i strzałek oraz wyliczenie prędkości fali w powietrzu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F4 Głośnik

Głośnik to przetwornik elektrodynamiczny w którym pracę wykonuje prąd zmienny przepływający przez cewkę umieszczoną w polu magnetycznym.
Ćwiczenie polega na
określeniu mocy akustycznej głośnika oraz wyznaczeniu jego sprawności.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F5 Monohord

Dźwięki uzyskiwane z instrumentów szarpanych związane są z możliwymi do wzbudzenia na strunie falami stojącymi.
Ćwiczenie polega na określeniu związku tonu podstawowego
i harmonicznych z długością drgającej struny.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F6 Efekt Dopplera

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości odbieranej fali związana z ruchem źródła lub obserwatora. Celem ćwiczenia jest pomiar częsttliwości emitowanej prze poruszające się źródło dzwięku oraz  obliczenie jego prędkości.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F7 Dudnienie

Dudnieni to skutek nakładania się dwóch fal minimalne różniących się częstotliwością. Ćwiczenie polega na określeniu częstotliwości fali generowanych z dwóch drgających kamertonów oraz częstotliwości dudnienia.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

F8 Interferencja

Interferencja to zjawisko nakładania się fal, dające ich lokalne wzmocnienie i osłabienie. Celem ćwiczenia jest określenie miejsc maksimów i minimów interferencyjnych oraz sprawdzenie warunków interferencji

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego