Elektryczność - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Elektryczność

Ćwiczenia

E1 Sprawność grzejnika

Praca prądu elektrycznego może spowodować wydzielenie się ciepła. Celem ćwiczenia jest pomiar sprawności energetycznej procesu ogrzewania wody za pomocą spirali oporowej.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E2 Opór właściwy

Opór właściwy to wielkość charakterystyczna dla danego przewodnika, zależna od jego sieci krystalicznej. Celem ćwiczenia jest pomiar oporu właściwego przewodników.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E3 Prawo Ohma

Prawo Ohma określa związek pomiędzy napięciem pomiędzy końcówkami opornika a natężeniem przepływającego prądu. Celem ćwiczenia jest określenie wartości oporu elementu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E4 Opór zastępczy

Opór zastępczy charakteryzuje ukad oporników. Celem ćwiczenia jest określenie oporu zastępczego układu oporników i porównanie go z wartością teoretyczną.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E5 Ogniwa

Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny to wielkości charakterystyczne dla danego ogniwa galwanicznego. Ćwiczenie polega na wyznaczeniu ∑ i Rw różnych ogniw.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E6 Transformator

Transformator to urządzenie zasilane napięciem zmiennym. Ćwiczenie polega za obliczeniu sprawności transformatora o różnych przekładniach.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E7 Elektroliza

Elektrolizato wydzielanie się na elektrodach substancji podczas przepływu prądu przez zdysocjowane roztwory kwasów zasad lub soli. Ćwiczenie polega na wyznaczeniu równoważnika elektrochemicznego miedzi.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E8 Bateria słoneczna

W fotoogniwach wykorzystywane jest zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, po oświetleniu warstwy podwójnej metal-półprzewodnik staje się ona źródłem prądu elektrycznego. Celem ćwiczenia jest określenie sprawności baterii słonecznej zbudowanej z dwóch połączonych szeregowo lub równolegle ogniw.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E9 Kondensator

Kondensator to urządzenie służące do gromadzenia ładunków. Celem ćwiczenia jest pomiar pojemności kondensatora i obliczenie przenikalności elektrycznej powietrza i innych izolatorów.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E10 Siła elektrodynamiczna

Siła elektrodynamiczna to siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym. Celem ćwiczenia jest wyznaczeni indukcji magnetycznej źródła pola magnetycznego.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E11 Silnik elektryczny

Silnik elektryczny to urządzenie wykonujące pracę mechaniczną kosztem energii elektrycznej. Celem ćwiczenia jest określenie pracy wykonywanej przez silnik podczas wznoszenia ciężarka i obliczenie jego sprawności.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

E12 Promieniowanie termiczne

Promieniowanie termiczne to promieniowanie elektromagnetyczne emitowane  z rozgrzanych ciał stałych i cieczy. Celem ćwiczenia jest określenie temperatury włókna żarówki wolframowej oraz obliczenie zdolności emisyjnej.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego