Optyka - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Optyka

Ćwiczenia

O1 Współczynnik załamania

Współczynnik załamania materiału to wielkość charakterystyczna dla danej pary ośrodków. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania polistyrenu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

O2 Ogniskowa soczewki

Ogniskowa soczewki to wielkość charakterystyczna dla danej soczewki. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowej soczewki.


Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

O3 Polaryzacja

Polaryzacja to wybór płaszczyzny zmian pola elektrycznego w fali elektromagnetycznej. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie prawa Malusa.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

O4 Siatka dyfrakcyjna

Siatka dyfrakcyjna to układ równoległych szczelin uzyskanych poprzez nacięcie płyty szklanej. Celem ćwiczenia jest pomiar stałej siatki dyfrakcyjnej.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

O5 Źródła światła

W źródłach światła kosztem pracy prądu elektrycznego następuje emisja strumienia świetlnego. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie światłości oraz sprawności energetycznej różnych źródeł światła.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

O6 Spektroskop

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego