Zobacz ten dźwięk - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zobacz ten dźwięk

Aktualne > Konkursy
 
 

Celem eksperyment jest wykazanie związku pomiędzy geometryczną budową wybranego instrumentu muzycznego lub innego źródła dźwięku a częstotliwościami (długościami fali stojącej) występującymi podczas gry na nim.

Eksperyment dotyczy materiału fizyki z klasy III – dział fale mechaniczne.
Uzupełnieniem  treści podręcznika są dołączone publikacje w postaci plików pdf.

Realizując eksperyment należy wygenerować dźwięk z jakiegoś źródła, dokonać jego analizy harmonicznej za pomocą dołączonego oprogramowanie i powiązać z budową instrumentu w sposób podobny do zaprezentowanego w pliku
"Szampańska muzyka". Zachęcam do pierwszych prób z prostymi źródłami np. piszczałka  

Niezbędne do użycia programy (mierniki wirtualne) pracują w oparciu o przetwornik analogowo – cyfrowy karty dźwiękowej komputera, precyzja wyniku zależy od jej rozdzielczości bitowej.
Program „Oscyloskop” pozwala precyzyjnie wyznaczyć częstotliwość podstawową, użycie go do wyznaczenia harmonicznych jest mało precyzyjne – mają one znacznie mniejsze amplitudy. Do programu dołączona jest oryginalna instrukcja oraz polskie tłumaczenie dla wersji wcześniejszej.
Program „Spektro
gram” pozwala wyznaczyć wszystkie częstotliwości występujące w widmie badanego dźwięku. Do programu dołączona jest oryginalna instrukcja (w folderze poinstalacyjnym) oraz przykład jego użycia w pliku "Analiza harmoniczna dźwięku"

Dodatkowo udostępnione są trzy zrzuty ekranów programów Oscyloskop i Spekt
rogram oraz zrzut ekranu konfiguracyjnego programu Spektrogram dla jednej z piszczałek Fletni Pana.

Przeprowadzony samodzielnie eksperyment proszę traktować jako wstęp do dalszej kariery naukowej, w miarę możliwości uczestnictwo będzie miało wpływ na ocenę końcową z przedmiotu. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursach typu
Google Science Fair, E(x)plory, Mam talent do nauki, bazujących na eksperymencie - linki na stronie tytułowej.

Pracę należy złożyć do 30 maja w postaci pliku pdf do swojego nauczyciela fizyki.
Powinna zawierać czytelną dokumentację eksperymentu z fotografiami źródła dzwięku na tle skali centymetrowej, zrzutami ektanów wirtualnych mierników i próbę powiązania generowanych częstotliwości z geometrią źródła.

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt w szkole lub poprzez zakładkę Nauczyciele / J.Malinowski / Kontakt


Programy
Oscyloskop
Spektrogram

Pliki uzupełniające
Szampańska muzyka

Analiza harmoniczna dźwięku
Dźwięki
Fale stojące
Rezonans

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego