Termodynamika - pracownia fizyki ZSTiE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Termodynamika

Ćwiczenia

T1 Ciepło właściwe ciał stałych

Ciepło właściwe opisuje ilość energii potrzebną do ogrzania 1kg danej substancji o 1K. Ćwiczenie polega na określeniu ciepła właściwego wybranego metalu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T2 Przemiana izotermiczna

W przemianie izotermicznej stałej masy gazy temperatura nie ulega zmianie. Ćwiczenie polega na określeniu związku pomiędzy ciśnieniem a objętością gazu znajdującego się dużej strzykawce.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T3 Wilgotność powietrza

Wilgotność względna określa stopień nasycenia powietrza parą wodną. Celem ćwiczenia jest określenie wilgotności względnej powietrza i obliczenie masy pary wodnej zawartej w pomieszczeniu.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T4 Przemiana izochoryczna

W przemianie izochorycznej stałej masy gazy objętość nie ulega zmianie. Ćwiczenie polega na określeniu związku pomiędzy ciśnieniem a temperaturą gazu znajdującego się w szklanej kolbie, podgrzewanej w łaźni wodnej.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T5 Napięcie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe to wielkość charakteryzująca zdolność zwilżania powierzchni przec ciecz. Celem ćwiczenia jest określenie współczynnika napięcia powierzchniowego.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T6 Zdolność absorpcyjna

Zdolność absorpcyjna to stosunek energii padającej do pochłoniętej. Celem ćwiczenia jest określenie zdolności absorpcyjnej trzech powierzchni o różnym kolorze.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

T7 Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa określa wartość siły działającej na zanurzone w cieczy ciało. Celem ćwiczenia jest pomiar siły wyporu działającej na zanurzony w wodzie walec oraz porównwnie jej z wartością teoretyczną.

Przykładowa instrukcja do ćwiczenia

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego